Ervaart u overlast

van ratten, muizen, wespen, bijen of andere plaagdieren?

Ecologisch verantwoord ondernemer in de plaagdierenbestrijding.

Voor bedrijven en particulieren

Bel, app of spreek mijn voicemail in: 06 - 107 123 87.

In overleg kom ik zo spoedig mogelijk naar u toe!

Plaagdierenbeheersing in plaats van plaagdierenbestrijding

Het woord plaagdierenbestrijding is bij de meeste mensen wel bekend, dit gaat steeds volgens dezelfde methode:
Er wordt gif gestrooid en het plaagdier wordt bestreden (met de nodige nevenschade).

 

Voor de ecologische methode gebruik ik graag het woord plaagdierenbeheersing.  Ik leg u uit waarom:

Stap 1:
Monitoren

Dat wil zeggen: Ik ga onderzoeken waar het plaagdieren probleem zich bevindt en hoe groot de populatie is.

Stap 2:
Plan van aanpak

Bij het uitvoeren van dit plan gebruik ik geen gif. Ik ga de populatie verkleinen door middel van fretteren of jagen.

Stap 3:
Advisering voor toekomst

Als dit gelukt is dan adviseer ik u zodanig dat het mogelijk is om het probleem voor de toekomst beheersbaar te houden door uzelf.

Mijn methode van beheersing van plaagdieren werkt veel sneller, is veel beter voor het ecosysteem en het plaagdier sterft een veel humanere dood.