icon-ratten-bestrijding

Ervaart u overlast van ratten?

Bel, app of spreek mijn voicemail in: 06 - 107 123 87.
In overleg kom ik zo spoedig mogelijk naar u toe!

Milieuvriendelijke rattenjager
Door het gebruik van onze milieuvriendelijke methode komt er geen gif in het milieu terecht. De rat sterft geen pijnlijke en langzame dood door het eten van gif (dit duurt vaak drie weken).

Na 1945 is de rattenbestrijding alleen maar met gif gedaan. Nu kan en moet anders maar de verandering zijn wij! Daarnaast veroorzaakt het eten van gif resistentie waardoor dit geen nuttige methode is voor een langere termijn. Momenteel is 30% van de ratten al resistent. Ik zie nog vaak genoeg dat er rijkelijk met gif wordt gestrooid. Op dergelijke terreinen zijn er dan ook geen egels, uilen, katten, etc. meer te vinden. Ook zij eten van het gif en gaan dood.

De natuurlijke vijanden van de rat zijn overleden en op langere termijn wordt de overlast groter in plaats van kleiner. Er moet nog meer gif aan te pas komen om de rattenpopulatie uit te roeien, een vervelende vicieuze cirkel.

Natuurlijk doe ik alles in overleg met U.

nico-koning-plaagdierenbeheersing-klein

Nico Koning

Ik ben gecertificeerd rattenjager, lid van het collectief voor professionele rattenjagers.

Mijn opleidingen heb ik gevolgd bij KAD Wageningen en ik ben in het bezit van een volledige licentie voor de nieuwste richtlijnen die gelden vanaf 2023.

Ik ben gediplomeerd via de SVR, Schietvaardigheid Voor Ratten.

Tevens in bezit van VCA

Gecertificeerd - IPM Knaagdierbeheersing

afbeelding KPMB
rattenjager-betty
p-en-d-rattenjagers

Hoe gaat het ratten schieten?
Ik schiet met een lichte luchtbuks op korte afstand. 100% efficiënt en een snelle en vrijwel pijnloze dood voor de rat. Ik gebruik deze methode in achtertuinen, fabrieken, stallen, schuren etc.

Fretteren = rattenjagen met fretten.
Ik werk ook graag met mijn hond Betty en mijn fretten genaamd D&P.

De hond zoekt de rattenuitgangen van het nest. Aan de uiteinden zet ik vangkooien. D&P gaan het rattennest in en veroorzaken paniek. De ratten rennen de kooien in en ik neem de ratten voor u mee.

Ook deze methode geeft vrijwel geen milieubelasting.

Na het fretteren ga ik met u om tafel om te kijken wat u zelf kunt doen om het probleem voor de toekomst beheersbaar te houden.

Efficiënt en milieuvriendelijk
Op de iets langere termijn zijn bovenstaande methodes zelfs veel efficiënter dan alleen maar werken met gif. De natuurlijke vijanden van de rat blijven leven.

Informatiefolders
Download hieronder de speciale informatiefolders in PDF

Ecologisch verantwoord ondernemer in de plaagdierenbestrijding.

Voor bedrijven en particulieren

Bel, app of spreek mijn voicemail in: 06 - 107 123 87.

In overleg kom ik zo spoedig mogelijk naar u toe!

Plaagdierenbeheersing in plaats van plaagdierenbestrijding

Het woord plaagdierenbestrijding is bij de meeste mensen wel bekend, dit gaat steeds volgens dezelfde methode:
Er wordt gif gestrooid en het plaagdier wordt bestreden (met de nodige nevenschade).

 

Voor de ecologische methode gebruik ik graag het woord plaagdierenbeheersing.  Ik leg u uit waarom:

Stap 1:
Monitoren

Dat wil zeggen: Ik ga onderzoeken waar het plaagdieren probleem zich bevindt en hoe groot de populatie is.

Stap 2:
Plan van aanpak

Bij het uitvoeren van dit plan gebruik ik geen gif. Ik ga de populatie verkleinen door middel van fretteren of jagen.

Stap 3:
Advisering voor toekomst

Als dit gelukt is dan adviseer ik u zodanig dat het mogelijk is om het probleem voor de toekomst beheersbaar te houden door uzelf.

Mijn methode van beheersing van plaagdieren werkt veel sneller, is veel beter voor het ecosysteem en het plaagdier sterft een veel humanere dood.